Kilis'te 7 Aralık coşkuyla kutlandı

  

 Devamı

 

 VİDEO

Devamı

 

 Kilis'in il oluşunun 25. yıldönümü

Kilis’imizin il oluşunun 25. yıldönümünü yürekten kutlar, İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, saygıdeğer hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım.  

 Devamı

Derneğimiz
  Dernek Tüzüğü
  Kurucu Üyeler
  Dernek Organları
  Üyelik Başvuru Formu
  Ziyaretçi Defteri
Kilis Hakkında
  Tarihçe
  Coğrafi ve İdari Yapı
  Ekonomi
  Kültür
  Turizm
  Eğitim
  Spor
  Kilis Yemekleri
  Basında Kilis
  Telefon Rehberi
  İlçeler

"Yardımlaşma; dostluğun direği, insanlığun gereğidir." Derneğimize yardımlarınızı bekliyoruz.

   Nazan Sezgin'in kaleminden   Kilisli Muallim Rif'at Bilge

Hava Durumu

Döviz Kurları


Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  3030751
Bugün Ziyaretçi :  1042
Aktif Ziyaretçiler :  12

 

 
                    
 
  KİLİS YARDIMLAŞMA TURİZM
VE FOLKLOR DERNEĞİ
 
 
 
TÜZÜĞÜ
 
 
BÖLÜM:1
 
ADI, MERKEZİ VE AMACI
 
 
MADDE 1- Derneğin adı “KİLİS YARDIMLAŞMA TURİZM VE FOLKLOR DERNEĞİ” dir. Merkez, Ankara’dadır. Genel kurul kararı ile yurt içinde şubeler açabilir.
 
MADDE 2- Derneği amacı:
                Yardımlaşma, kültür, sanat, turizm ve folklor’a yönelik faaliyetler olup, hiçbir surette siyasetle uğraşmaz. Aşağıda belirtilen hususların gerçekleşmesine çalışır.
                a) Kültür ve medeniyetimizin kaybolmaması için, Kilis’in kültür, sanat, turizm ve folklor değerlerini korunmasına ve yükselmesine çalışmak, sosyal ve ekonomik durumu hakkında araştırmalar yaptırmak.
                b) Hemşeriler arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek.
                c) Fakir, hasta ve düşkünlere muayene, tedavi, ilaç, gıda ve giyecek yardımında bulunmak.
                d) Öğrenim yapan başarılı öğrencilerden yardıma muhtaç olanlara yardım etmek. (Bu yardım Yönetim kurulunca hazırlanacak “Yardım yönetmenliği” esasları gereğince uygulanır.)
                e) Kilis ve çevresinin tarihi eserlerini korumak, kültür sanat ve turistik değerlerini araştırmak, yayınlamak ve tanıtmak.
                f) Turizm için önemli ham maddeler teşkil eden doğal kıymetlerimizi, zengin tarihi geçmişimizi, çok renkli folklorumuzun gerek dansları ve müziği, gerekse giysilerini özüne bağlı kalarak yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
                g) Kilis bölgesi folklorunu toplamak, Türk folkloru hakkında araştırmalar yapmak, Halk Dansları Topluluğu kurmak.
h) Türkülerimizi özüne bağlı kalarak derlemek ve notaları ile birlikte yayınlamak.
i) Kilis’in tarihi ve şeref günlerini kutlamak, Türk büyüklerini anmak ve eserlerini yayınlamak.
j) Kurucular tarafından Kilis Kültür Vakfı’nı kurmak.
 
MADDE 3- Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, dernekçe sürdürülecek faaliyetler ve çalışma biçimleri;
                a) Kültürel yayınlar yapar, dershane ve kurslar açar.
                b) Üyelerinin yararlanabileceği lokaller, sanat galerileri, misafirhane ve okuma yerleri açar.
                c) Tiyatro, konser, bale, müzikli eğlence, çeşitli yarışmalar, konferans, sempozyum, panel, yemekli toplantılar, defile, kermes, yurt içi ve yurtdışı geziler düzenler.
 
 
BÖLÜM: 2
MADDE 4DERNEĞİN KURUCULARI:
Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
 
1- M. Hikmet Çelebi: T.C. Gaziantep Milletvekili.
                                    Milletvekili Lojmanları 4. Sok. 29 Oran/Ankara
2- Ekrem Çetin: T.C. Kilis Belediye Başkanı,
İslahiye Cad. No 132 Kilis
                3- Mehmet Yahya Efe: T.C. Gazeteci - Yazar
                                                               Samur Sok. 23/12 Güneer Apt. Kurtuluş/ANKARA
                4- Asım Çetin Keçik: T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yrd.
                                                               Adakale, İçel Sok. 7/11 Sıhhiye /ANKARA
                5- Mehmet Reşit Bıyıkbeyi: T.C. Harmak A.Ş. Muhasebeci
                                                               Başçavuş Sok. 24/22 Seyranbağları/ANKARA
 
                6- Abdülmennan Erşanlı: T.C. Otel Erşan’ın sahibi
                                                               Hoşdere Cad. No: 220 Çankaya/ANKARA
                7- Tahir Sanlı: T.C. Kuyumcu
                                                               Mendil sok. 1/7 Aşağıeylence/ANKARA
                8- Zafer Sürek: T.C. Sanayi Bakanlığında İnşaat Mühendisi
                                                               Çevreli Sok. 114/4 Aydınlıkevler/ANKARA
                9- Nuri Demir: T.C. Otel Tuğba’nın Sahibi
                                                               Neyzen Tevfik sok. 32/8 Demirtepe/ANKARA
                10-Mehmet Kahraman Efe: T.C. TMO’de Ziraat Yüksek Mühendisi
                                                               Strazburg Cad. 20/11 Sıhhiye /ANKARA
                11- Cavidan Jale Kalkan: T.C. Emekli Öğretmen
                                                               Bahçelievler 6.Sok.48/3 ANKARA
                12-Mehmet Halil Leylak: T.C. Atatürk İlkeleri Araştırma Merkezi’nde Uzman
                                                               Balgat Cad.22. Sok. 11/1 Balgat/ANKARA
                13- Mustafa Çetinalp: T.C. Amerikan Hava Üstünde Tercüman
                                                               100 yıl Sitesi 217/9 ANKARA
                14- Ökkeş Metin Güçdemir: T:C. Serbest Gazeteci
                                                               Hale Sok. 6/3 Maltepe/ANKARA
                15-Sevim Aslanpay (Taşkın): T.C. Ev kadını
                                                               Gayret Mah. D.9/12 Yenimahalle/ANKARA
                16- Mahmut Şarkbay: T:C. Paris Çiçek Evi Sahibi
                                                               Dikmen Cad. 411/31 Keklikpınarı/ANKARA
                17- Mehmet Aslan Efe: T.C. Türkiye Elektrik Kurumu, Uzman
                                                               Samur Sok. 23/11 Güneer Apt. Kurtuluş /ANKARA
                18- Mehmet Arif sanlı: T.C. Kuyumcu
                                                               Mend,il Sok. 34/11 Aşağıeylence/ANKARA
                19- Nüveyre taşkın: T.C. Tarim ve Orman Bakanlığı, Memur
                                                               Tirebolu Sok. 35/6 Yukarıayramcı/ANKARA
                20- Emine Işıl Öztürk: T.C. Yeni Telsizler Eczanesi Sahibi
                                                               Eczacılar Sitesi, Kat 3 N0: 5 Yeniköy/ANKARA       
                                                               Dikmen Cad. 318/9 Dikmen /ANKARA
                21- Türkan Efe: T.C. Milli Piyango İdaresi, Memur
                                                               Strazburg Cad. 21/11 Sıhhiye/ANKARA
                22- Gönül İyigün: T.C. Emekli Öğretmen
 
BÖLÜM: 3
 
ÜYELİK
(Üye olma, Üyelikten çıkma ve Çıkarılma)
MADDE 5 –Üyelik Şartları:
a)       Türk vatandaşı olmak,
b)       18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma yeteneğine sahip olmak,
c)       Derneğe yılda 24.- TL aidat ödemeyi taahhüt etmek,
d)       Dernek Tüzüğü hükümlerini yerine getirmek,
e)       Derneğe 10.-TL. Giriş aidatı vermek.
 
MADDE 6 –DERNEĞE ÜYE OLMA:
                               Derneğe üye olabilmek için, 5. maddedeki üyelik şartlarına haiz olmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak “Üye Föyü” nü doldurup imzalayarak vermek yeterlidir. Ancak üyelik, bu talebin yönetim kurulu tarafından incelenerek bir ay içerisinde üyelik talep eden şahsa üyeliğinin kabul edildiğine dair yazı ve “Kilis Yardımlaşma Turizm ve Folklor Derneği Üyelik Kartı”nın tasdik edilip verilmesi ile tahakkuk eder.
                               Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde karara bağlayıp üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 
MADDE 7- ÜYELİK İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:
a)       Üye Föyü: İki nüsha olarak üye olacak şahıs tarafından el yazısı ile doldurulup imzalanacak. (Üye Föyleri seri numaralı olup bağış karşılığı dernekten temin edilebilir.)
b)       İkametgâh Belgesi
c)       Nüfus cüzdan fotokopisi
d)       İki adet vesikalık fotoğraf
e)       Derneğe Giriş aidatı ve yıllık dernek ödentisi. Makbuz karşılığı derneğe ödenecek.
  
MADDE 8-FAHRİ ÜYELİK: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunabilecek olanlara Yönetim kurulu kararı ile “Fahri Üyelik” verilebilir.
                               Fahri üyeler, derneğin organlarında görev alamazlar ve genel kurulda oy kullanamazlar.
 
MADDE 9-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, üyelikleri yönetim kurulunca kabul edilmeyen kimseler katılamaz.
 
MADDE 10-ÜYELİKTEN ÇIKMA: Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
MADDE 11-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar, yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar;
a)       Tüzük hükümlerine göre taahhüt ettikleri yıllık dernek ödentisini, yönetim kurulunun yazılı isteğine rağmen 30 gün içerisinde ödemeyen üye, dernek iyeliğinden istifa etmiş sayılır. Üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.
b)        5. madde de belirtilen üyelik şartları niteliğini kaybedenler,
c)       Derneğin amacına aykırı ve zararlı faaliyette bulunanlarla, dernek yöneticileri aleyhine propaganda yapanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 
 
BÖLÜM: 4
 
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 12-Derneğin organları şunlardır:
A)      Genel Kurul
B)      Yönetim Kurulu
C)      Denetleme Kurulu
D)      Onur Kurulu
A)      GENEL KURUL
 
MADDE 13-Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerin karılması ile iki yılda bir Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar. Fahri üyelerin oy hakkı yoktuR.
 
MADDE 14-Genel Kurul Toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu Ankara’dan başka bir yerde yapılamaz.
MADDE 15 - Çağrı Usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
                Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
                Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 16- TOPLANTI YETER SAYISI:
                Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.
                İlk toplantı da yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
MADDE 17- Toplantının yapılış usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
 
MADDE 18- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
                Genel Kurul Toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
MADDE 19- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
                Aşağıda yazılı hususular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-       Dernek Organlarının seçimi
2-       Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
3-       Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ile Yönetim ve Denetim kurullarının ibra edilmesi
4-       Yönetim kurulunca hazırlanan Bilançonun ve Teklif bütçesi’nin görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanması.
5-       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
6-       Derneğin amaçlarında belirtilen faaliyetler için gerekli idari ve yardımcı hizmet personel çalıştırılmasında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7-       Derneğin feshedilmesi
8-       Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
9-       Genel Kurul aldığı kararları açık oylama ile toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile alır.
 
B)      YÖNETİM KURULU
 
MADDE 20 –Yönetim kurulu, genel kurulca, toplantıya katılan üyeler arasından iki yıl için seçilen bir Genel Başkan ve sekiz yönetim kurulu üyesi olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeliği için aynı sayıda yedek üye seçimi yapılır. Asil ve yedeklerden dokuzu ayrıldığı takdirde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu seçimi yenilenir.
 
MADDE 21-  YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ:
Yönetim kurulu asil üyeleri en geç bir hafta içerisinde, Genel başkanın başkanlığında toplanarak, gizli oyla iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir de Muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Genel Kurul Tutanağı ve tüzükte yapılan değişikliklerle birlikte kendi kimliklerini en geç 30 gün içerisinde o yerin mülki amirine bildirirler.
 
a)        GENEL BAŞKAN: Derneğin temsilcisidir. Yönetim kurulu kararlarının yürütülmesini denetler, hesapları inceler, dernek adına yapılacak her türlü yazışmayı imzalar. Dernek Genel Başkanı, yönetim kurulunca sonradan onaylanmak koşuluyla 500.-TL sına kadar harcama yapabilir.
 
b)        GENEL BAŞKAN YARDIMCILAR: Genel Başkanın olmadığı zamanlarda, Genel Başkana vekâlet eder. Başkanın bilgisi, doğrultusunda derneği temsile yetkilidir. Genel başkanın her hangi bir nedenle başkanlıktan ayrılması durumunda, olağan genel kurul toplantısına kadar, Genel başkanlık görevini yürütür.
 
c)         GENEL SEKRETER: Derneğin temsilcisidir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını yapar ve her türlü yazışmayı hazırlar. Üye kayıt silme ile üyelere ait dosyaları düzenler. Gelen ve giden evrak defteri ile Demirbaş defterini tutar.
 
d)        MUHASİP ÜYE: Derneğin hesap defterlerini tutar. Sarf belgelerini saklar. Gelirleri ve üye aidatlarını toplar. Dernek giderlerini öder. Üç ayda bir yönetim kuruluna derneğin gelir ve giderleri hakkında bilgi verir. Genel muhasip dernek kasasında 100-TL. sından fazla para bulunduramaz.
 
MADDE 22-  YÖNETİM KURULU TOPLANTILAR:
a)        Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin görevine son verilir Yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır.
b)        Toplantılar, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile yapılır. Kararlar çoğunlukla alınır.
c)        Gizlilik kararı alınmadıkça, toplantılar üyelere açıktır.
 
MADDE 23-  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)       Tüzükte yazılı amaçları gerçekleştirmek için yapılacak her türlü işlemde Derneği temsil etmek, derneğin gelişmesi için çaba sarf etmek.
b)       Yardıma muhtaç öğrencilere, yardım yönetmenliği esasları içinde yardım etmek.
c)       Dernek adına amaca uygun gayrimenkul satın almak. Bu konuda gerektiğinde her türlü krediyi sağlamak
d)       Şubelerin üye sayısı, faaliyetleri ve genel merkeze gelirlerinin % 20 oranında yapacakları katılma payı dikkate alınarak, şubelere yardım etmek.
e)       Derneğin amaçlarında belirtilen faaliyetler için, gerekli idari ve yardımcı hizmet personeli çalıştırmak.
f)        Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait Bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
g)       Kils’e ve derneğe emeği geçenler plaket, şilt takdir belgesi ve teşekkür yazısı vermek.
 
MADDE 24- SORUMLULUK:
                Yönetim kurulu üyeleri, derneğin uğrayacağı her türlü zarardan müteselsilen sorumludur. Ancak, kusursuz olduğunu sonradan ispat eden üye sorumluluktan kurtulur. BU sorumluluk hukuki olup, Genel Kurulca karar verildiği taktide takip olunur.
 
C)      DENETLEME KURULU
 
MADDE 25- OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ:
 
                      Denetleme kurulu, 3 asil 3 yedek olmak üzere, Genel kurulca gizli oyla seçilir.
 
a)       Denetleme Kurulu, toplu olarak veya tek tek veyahut ta aralarından seçecekleri bir temsilci aracılığı ile yönetim kurulunun her türlü çalışma işlemlerini denetler. Ancak, 6 ayda bir ara denetim zorunludur. Denetim, yönetim kurulunun Olağan Toplantı zamanlarında yapılır. Sonuç bir raporla saptanarak, genel kurula sunulmak üzere toplantıdan en az 20 gün önce Yönetim kurulu Başkanlığına verilir.
b)       Yapılan denetimlerde, yönetim kurulunun hukuki sorumluluğunu gerektiren bir hal görüldüğü takdirde, Denetleme Kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırarak durumu sunar.
c)       Ağır ihmal ve kusurları sonucu doğacak zararlardan yönetim kurulu gibi denetleme kurulu da müteselsilen sorumludur.
 
D)      ONUR KURULU
 
MADDE 26 – OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ:
 
                Onur kurulu 5 asil 5 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Onur kurulu, dernek üyelerinin ve organlarının bu sıfatla yapacakları yazılı müracaat ve şikâyetlerini, ilgililerin savunmasını da nazarı itibar alarak inceler ve karar bağlar. Onur kurulu, ihtar ve üyelikten çıkarılma cezaları verebilir. Bu kararlara genel kurulda itiraz olunabilir. Kararlar genel kurulda değiştirilinceye kadar uygulanır.
 
MADDE 27- Genel kurulda yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetin ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba daları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgâh adresleri, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir.
 
  
BÖLÜM. 5
 
ŞUBELERİN KURULUŞU
 
MADDE 28- Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde şubeler açabilir. Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük milki amirine yazılı müracaat yapılır.
                Bu yazıda, şube kurucularının adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgâh ve tabiyeti ile Yetki belgesinin eklenmesi zorunludur.
               
MADDE 29- ŞUBENİN ORGANLARI:
                Her şubede,
A)      Genel kurul,
B)      Yönetim Kurulu
C)      Denetleme veya Denetici oluşturulması zorunludur.
 
MADDE 30- Şube organlarının görev ve yetkileri hakkında, Tüzüğün ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununun bütün hükümleri uygulanır.
 
MADDE 31- Şubeler genel kurul toplantılarını iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapmak zorundadır. Şube genel kurul toplantılarına, Genel Başkan ve Genel Sekreter katılır.
 
MADDE 32-Şubeler, iki yılda bir Mart ayı içerisinde genel merkezce yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında iki üye ile temsil edilirler. Şubeleri temsilen genel kurula katılacak olan üyeler, toplantıdan en az bir ay önce genel merkeze bildirilirler.
 
MADDE 33- Şubeler her yıl gelirlerinin %20 si oranında Genel Merkez gelirlerine katkıda bulunurlar. Buna karşılık Genel merkezden yardım isteyebilirler.
 
 
 
BÖLÜM: 6
 
GELİR KAYNAKLARI
 
 
Madde 34- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI ŞUNLARDIR:
 
a)       Üye aidat ödentileri
b)       Özel ve tüzel kişiler tarafından yapılan yardım ve bağışlar,
c)       Yayınlardan elde edilen gelirler,
d)       Toplantı, kurs, kermes, defile, yemekli toplantılar v.s. den elde edilen gelirler.
e)       Eşya piyangosu geliri,
f)        Şube gelirlerinin % 20 si,
g)       Dernek gayrimenkullerinin kira geliri
h)       Müteferrik gelirler.
i)          
 
BÖLÜM: 7
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
MADDE 35- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:
 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
  
 
MADDE 36- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:           
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
MADDE 37- DERNEĞİN TUTMASI ZORUNLU DEFTER VE DOSYALAR:
            Dernek, kanun ve yönetmenliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter ve İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin feshi hakkında müzakere ve karar vermek üzere toplanacak Genel kurul da
MADDE 38- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:
a)       Hükümet Komiseri’nin hazır bulunması şarttır.
b)       Fesih kararı, merkez genel kurulunda kayıtlı üyelerin üçte ikisinin hazır bulunduğu bir toplantıda ve mevcut üyenin üçte iki ekseriyetle verilir. İlk toplantıda üçte iki nisap yoksa, yeniden iki gazete ile ilan ve üyelere ayrıca davetiye gönderilmek suretiyle yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan üyenin gene üçte iki ekseriyeti kararıyla feshe gidilebilir.
c)       Fesih kararı mahallin en büyük mülkiye amirine bildirilir. Tasfiye işi, genel kurulca seçilecek 5 kişilik tasfiye heyeti tarafından en geç dört ayda sonuçlandırılır. Dört ay içinde tasfiye işlemi bitmediği takdirde, genel kurul yeniden toplantıya çağrılır. Tasfiye heyeti, gayrimenkul malları idare, borç ve alacakları tespit ile gerekli tahsil ve tediyelerde bulunur. Ayrıca, tefsiye hususunda gerekli davaları açar.
d)       Tasfiye sonunda kalan mal ve paralar derneğin kuracağı Kilis Kültür Vakfı’na, eğer dernek vakıf kurmamışsa, Kilis’teki fakir öğrenciler sarf olunmak üzere Kilis Belediyesi’ne devir edilir.
 
MADDE 39-Bu tüzükte bulunmayan hususlar 5253 sayılı Dernekler kanunu ve Türk medeni Kanunu hükümlerine tabidir.
 
 

Yazarlar
M. Yahya EFE

Kilis’e ek Yoğun Bakım Servisi
Hüseyin TOPRAK

BAYRAMINIZI KUTLAMIYORUM
Ayten YAVAŞÇA

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok!
Mehmet KADIOĞLU

MİRAÇ MUCİZESİ
Kebire KAYABAŞ

Bayramınız kutlu olsun…
Atilla YÜNCÜOĞLU

Bu gönül varya...
Harika ÖREN
Meryem DEMİR

Bir Bilge Kişiyi andık…
Gonca TOKUZ
Ahmet BARUTÇU
Nejat TAŞKIN

Yazar Sami Kabasakaloğlu'un Tarihi Romanı

GENEL KURUL DUYURUSU

DUYURU
TRT Şef ve Sanatçılarının yönettiği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarımıza, her yaşta sesi güzel bay ve bayanlar alınacaktır. İlgilenenlerin;
ön görüşme yapmak için, aşağıdaki telefonlara müracaat etmeleri duyurulur.
Derneğimizde; Ud ve Bağlama dersleri de verilir.
*
Tel:
0.532- 473 03 79
 0.533- 680 87 16 
 

Maço'muzu kaybettik!

Biz seni çok sevdik Maço

 

Her Hakkı Saklıdır. Kilis Yardımlaşma Derneği © 2009